گروه تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند

مطالب علمی و پژوهشی در زمینه ورزش
10 شهریور 1396

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی97 -96 دا

برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی97 -96
با سمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی97 -96

 
رشته تحصیلی سال ورود روز و ساعت شروع روز و ساعت خاتمه
کلیه رشته ها در تمام مقاطع 91 و ماقبل سه شنبه 96/06/14  ساعت
8:30
دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
92 سه شنبه 96/06/14 ساعت 11:01 دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد 93 چهارشنبه 96/06/15 ساعت 8:30 دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  93 چهارشنبه 96/06/15 ساعت 11:01 دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد 94 چهارشنبه 96/06/15 ساعت 14:01 دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 94 یکشنبه 96/06/19 ساعت
08:30
دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری 95 یکشنبه 96/06/19 ساعت
11:01
دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  95 یکشنبه 96/06/19  ساعت 14:01 دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
متاخرین (کلیه رشته ها) کلیه ورودیها چهارشنبه 96/06/22  ساعت 09:01 پنجشنبه  96/06/23 ساعت 23:59
دانشجویان نکات زیر را مد نظر قرار دهند:
 1. فقط دانشجویانی که ترم آخر می باشند جهت ثبت موارد خاص زیر تا قبل از شروع انتخاب واحد به کارشناس گروه مراجعه نمایند :
           الف) بیش از 20واحد درسی باقیمانده دارند (حداکثر 24 واحد درسی)     ب) بیش از یک درس معارف دارند
 1. آندسته از دانشجویانی که سنوات آنان به اتمام رسیده ویا بیش از حد مشروط شده‌اند قبل از شروع ثبت نام به کارشناس گروه مراجعه نمایند.
 2. انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی است و تحت هیچ عنوان به صورت حضوری انتخاب واحد انجام نمی‌پذیرد.
 3. رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس به عهده دانشجو می باشد. دروسی که دانشجو پیشنیاز و همنیاز را رعایت ننماید توسط گروه حذف خواهد گردید و دروس دیگری جایگزین نمی‌گردد.
 4. مطابق آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی حذف و اضافه واحد ندارند لذا در ثبت نام دقت لازم را داشته باشند.
 5. اخذ دو درس که تاریخ امتحان آنها در یک ساعت (به طور همزمان) باشد امکان پذیر نیست.
زمان شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 96/06/25  است.
                                                                                                                                                 آموزش دانشگاه
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی97 -96
با سمه تعالی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند
معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی
برنامه زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی97 -96

 
رشته تحصیلی سال ورود روز و ساعت شروع روز و ساعت خاتمه
کلیه رشته ها در تمام مقاطع 91 و ماقبل سه شنبه 96/06/14  ساعت
8:30
دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
92 سه شنبه 96/06/14 ساعت 11:01 دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد 93 چهارشنبه 96/06/15 ساعت 8:30 دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  93 چهارشنبه 96/06/15 ساعت 11:01 دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد 94 چهارشنبه 96/06/15 ساعت 14:01 دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی 94 یکشنبه 96/06/19 ساعت
08:30
دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد و دکتری 95 یکشنبه 96/06/19 ساعت
11:01
دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
کلیه رشته های کارشناسی ناپیوسته و کاردانی  95 یکشنبه 96/06/19  ساعت 14:01 دوشنبه 96/06/20 ساعت 23:59
متاخرین (کلیه رشته ها) کلیه ورودیها چهارشنبه 96/06/22  ساعت 09:01 پنجشنبه  96/06/23 ساعت 23:59
دانشجویان نکات زیر را مد نظر قرار دهند:
 1. فقط دانشجویانی که ترم آخر می باشند جهت ثبت موارد خاص زیر تا قبل از شروع انتخاب واحد به کارشناس گروه مراجعه نمایند :
           الف) بیش از 20واحد درسی باقیمانده دارند (حداکثر 24 واحد درسی)     ب) بیش از یک درس معارف دارند
 1. آندسته از دانشجویانی که سنوات آنان به اتمام رسیده ویا بیش از حد مشروط شده‌اند قبل از شروع ثبت نام به کارشناس گروه مراجعه نمایند.
 2. انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی است و تحت هیچ عنوان به صورت حضوری انتخاب واحد انجام نمی‌پذیرد.
 3. رعایت پیشنیازی و همنیازی دروس به عهده دانشجو می باشد. دروسی که دانشجو پیشنیاز و همنیاز را رعایت ننماید توسط گروه حذف خواهد گردید و دروس دیگری جایگزین نمی‌گردد.
 4. مطابق آیین نامه آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی حذف و اضافه واحد ندارند لذا در ثبت نام دقت لازم را داشته باشند.
 5. اخذ دو درس که تاریخ امتحان آنها در یک ساعت (به طور همزمان) باشد امکان پذیر نیست.
زمان شروع کلاسها از روز شنبه مورخ 96/06/25  است.
                                                                                                                                                 آموزش دانشگاه

منبع

نظرات (0)
نام :
ایمیل : [پنهان می ماند]
وب/وبلاگ :
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)