طبق نظر جیمز اورهارت، از دانشمندان موسسه ملی بیماریهای دیابت و هاضمه و کلیه، امساکهای طویل المدت و صبحانه نخوردن به ایجاد سنگ کلیه صفرا کمک می کند. این دانشمند 4370 زن را در مدت 10 سال زیر نظر داشته و مشاهده کرده است که سنگ کیسه صفرا بیشتر در زنانی بوجود آمده است که مدت 14 ساعت و بیشتر، مثلا از اول شب تا صبح غذا نخورده اند، نه شام و نه صبحانه.و کمترین احتمال مبتلا شدن به سنگ کیسه صفرا در زنانی بوده است که کمتر از 8 ساعت امساک داشته و غذا نخورده اند. به علاوه ،هر چقدر مدت امساک بیشتر باشد خطر مبتلا شدن به سنگ صفرا نیز بیشتر است.دکتر اورهارت می گوید که ، بدون تحریک غذا، کیسه صفرا به قدر کافی ماده حل کننده اسید صفراوی، که کلسترول را در داخل صفرا حل کرده مانع تشکیل سنگ می شود، تولید نمی کند. توصیه دکتر اورهارت این است که ،برای پیشگیری از تشکیل سنگ کیسه صفرا، هر روز صبحانه بخورید و از امساکهای دراز مدت اجتناب ورزید.