سال هاست که دانشمندان بر اهمیت ویژه صبحانه تأکید می کنند، اما مطالعات جدید در مسأله کنترل وزن و انرژی شما را متقاعد می کند که از خواب بیدار شوید و علاوه بر بوییدن قهوه، صبحانه کاملی تهیه و میل کنید.
پر کردن شکم در اول صبح نتایج شگفت انگیزی دارد از جمله:

با خوردن صبحانه کامل برای فعالیت روزانه ـ اعم از کار هر روزه و انجام شغل خود ـ انرژی کسب می کنید.
تحقیقات نشان می دهد
کسانی که صبحانه می خورند از نظر فکری آمادگی بیشتری دارند و همچنین قادر به کار بیشتر، سخت تر و طولانی تر هستند.

خوردن صبحانه باعث می شود که در بقیه روز غذای کمتری بخورید.
براساس مطالعات دانشگاه ال پاسو، کسانی که در موقع صبحانه کالری بیشتری دریافت می کنند، در بقیه روز کالری کمتری مصرف می کنند. محققان همچنین فهمیدند که همان میزان کالری دریافت شده در طول روز اگر در صبح دریافت شود، افراد را سرحال تر و راضی تر نگه می دارد و افرادی که صبحانه نمی خورند 4,5 برابر افراد دیگر چاق هستند.